UiTPAS Lier

De UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor sport, cultuur en vrije tijd

Informatie voor UiTPASpartners

LOGO & BEELDMATERIAAL

OMRUILVOORDELEN: TIPS & TRICKS

Waarom een omruilvoordeel aanbieden?

Belevingswaarde als uitgangspunt voor de prijszetting

UiTPAS beloont gewenst (participatie)gedrag maar vertegenwoordigt geen apart monetair systeem dat parallel loopt aan het klassieke betalingssysteem. Er is geen officieel vastgelegde wisselkoers Euro - UiTPAS.
Pashouders kunnen hun gespaarde UiTpunten dus niet omruilen in baar geld, noch is voorzien dat er voor de uitstaande punten te allen tijde voordelen zullen aangeboden worden.
Het open karakter van het punten-systeem (elke aanbieder kan binnen de algemeen geldende afspraken punten uitdelen) is hier bewust niet op voorzien.
UiTpunten hebben wel een belevingswaarde. De “prijs” van een voordeel voor de pashouder in UiTpunten is gebaseerd op gepercipieerde belevingswaarde.

Puntenkader

Omruilvoordelen belonen trouwe bezoekers en zorgen voor meer deelnemers aan je activiteiten. Hoe bepaal je hoeveel punten je plakt op een omruilvoordeel?

Tijdelijke voordelen

Als er minder dan 10 punten op de kaart staan, worden die voornamelijk omgeruild voor tastbare dingen zoals een boek of een cd of voor korting op een activiteit (sportkamp, lezing, zwembeurt, theatervoorstelling, enz.). Opmerkelijk daarbij is dat eten en drinken en ook gadgets het niet meteen beter doen, zeker niet bij tijdelijke voordelen.
Vanaf een puntentotaal van 10 of meer kiezen pashouders eerder voor een gratis bezoek aan een tentoonstelling of een voorstelling.

Vaste voordelen

Pashouders weten na een tijd dat ze op een bepaalde plaats altijd eenzelfde voordeel kunnen ontvangen en ruilen daar dan ook meer om. Niettegenstaande de kost (in UiTpunten) soms relatief hoog is. Drie voorbeelden van succesvolle vaste voordelen:

Een omruilvoordeel aanbieden?

Wil je zelf een omruilvoordeel aanbieden? Vul dan bijgevoegd invulformulier in en stuur het door naar UiTPAS@lier.be

HANDLEIDINGEN