1. Organisator
Stad Lier

2. Voorwaarden om deel te nemen

  • Iedere UiTPAS-houder die min. 10 punten gespaard heeft, kan deelnemen.
  • Je kan 10 punten omruilen voor 1 lot, er zijn 3000 loten in totaal.
  • Elke UiTPAS-houder kan max. 10 loten omruilen.
  • De tombola duurt van 28/08/2023 tot en met 30/09/2023.
  • Je kan maar 1 prijs winnen (m.a.w. als je een tweede keer getrokken wordt, geldt dit niet meer).
  • Je mag je prijs cadeau doen, maar slechts aan 1 persoon.

3. De opbrengst
Per geruild lot schenkt de stad Lier 1 euro aan TEJO Lier.

4. De prijzen
De lijst met prijzen vind je hier. Deze lijst kan nog aangevuld worden tot 26/08/2023.

5. De trekking
De trekking gebeurt op donderdag 5 oktober 2023, uiterlijk vrijdag 6 oktober 2023. Wie eerst getrokken wordt, mag als eerste een prijs kiezen enz. De winnaars worden, in volgorde, telefonisch gecontacteerd door een anoniem nummer. Je dient bereikbaar te zijn om te kunnen winnen. Opgelet, om te kunnen winnen moet je telefoonnummer bij ons gekend zijn. Je kan dit online invullen in je profiel op uitpas.be of laten weten via uitpas@lier.be of via tel. 03 488 06 79.

6. Algemene bepalingen
De organisator heeft het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan deze tombola wijzigen om technische of organisatorische redenen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.
De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze tombola uit te sluiten.
Vragen, klachten of opmerkingen: uitpas@lier.be, tel. 03 488 06 79.